Onderhoud aan buitengevels in Amsterdam-Zuidoost

Venserpolder, Amsterdam Zuidoost

Opdrachtgever: VvE 1739
Type opdrachtgever: VvE Amsterdam
Grootte project: 150 woningen
Uitvoeringsperiode: Maart t/m juli 2016

Opknappen van buitengevels

Aan de woningen in 4 woonblokken in Venserpolder, Amsterdam Zuidoost zullen in opdracht van VvE 1739 door Etro onderhoudswerkzaamheden worden gestart. De buitengevels worden opgeknapt zodat de huizen weer voor een langere tijd aan de wensen van de bewoners en eigenaren voldoen.

Onderdeel van deze werkzaamheden zijn onder meer het schilderen van de houten, stenen en metalen onderdelen, het vernieuwen van voegwerk waar nodig en het herstellen van de houten kozijnen, ramen en deuren. Voor een goed verloop is het belangrijk dat de bewoners geïnformeerd zijn. Etro regelt dat met onder meer een brochure voor de bewoners, persoonlijke informatie rondom de werkzaamheden en vaste contactpersonen zoals een voorman op locatie. Ook bij calamiteiten buiten de standaard werktijden weten de bewoners wie ze waar kunnen bereiken.