Woningen uit 1970 toekomstbestendig maken

Laan van Berlijn, Haarlem

 

Opdrachtgever: Pré Wonen
Type opdrachtgever: Woningcorporatie
Grootte project: 160 woningen, Laan van Berlijn, Haarlem
Uitvoeringsperiode: april 2017 – april 2018

Onderhoud, aanpassingen en vervangingen

In het complex Laan van Berlijn in Haarlem maakt Etro 160 huurwoningen toekomstbestendig. Het gaat om woningen uit 1970 bestemd voor senioren en zorggroepen. Etro zal een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren in 2017. De focus ligt primair op het onderhoud van de buitenzijde en de algemene ruimtes. Daar worden bestaande klachten en onveilige situaties opgelost en de woningen aangepast aan de eisen van nu. Waar nodig zal het sanitair vervangen worden.

De volgende werkzaamheden staan gepland:
• Opfrissen buitengevel
• Schilderwerk binnen en buiten
• Herstel vochtproblemen diverse situaties
• Aanpassen gangen, diverse toegangen en deuren
• Wijziging indeling badkamers
• Vervangen badkamers en keukens waar nodig (bepaling na warme opname)
• Vervanging standleidingen keukens en ketels cv-installaties
• Opwaarderen elektrische installatie woningen en het plaatsen van rookmelders
• Aanbrengen brandwerende ventielen
• Asbestsanering waar nodig
• Vervangen sloten bergingen, armaturen algemene ruimtes, brandwering tussen gangen en woningen
• Aanpassen bewegwijzering